မ်ားမၾကာမွီက by Narinjara News

Rakhaine-politicle-partyမ်ားမၾကာမွီက ေရႊးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွာ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ တခု အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္ မ်ဳိးသားအင္အားစု (ရမအ)မွ စည္းရံုးေရး အမႈ႕ေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ ကရင္တိုင္းရင္းသူ မေရႊယမင္းနဲ႕ ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ရခိုင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ တခုမွာ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ရပါသလဲလို႕ နိရဥၥရာမွ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရာ သူမက ခုလို စတင္ ေျဖၾကားပါတယ္။


Rakhaine-politicle-partyေမး ။ ။ ရမအ ပါတီကို

continue               http://www.narinjara.com/detailsbur.asp?id=2506

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s