စစ္အစုိးရတပ္ႏွင့္ျပည္သူစစ္စခန္းအား မြန္အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔စီးနင္းပစ္ခတ္ BY KAOWAO

တနသၤာရီတုိင္းေျမာက္ဖက္ ေရျဖဴၿမဳိ႕နယ္၊ အလယ္စခန္းေက်း႐ြာ ျပည္သူ႔စစ္စခန္းႏွင့္ စစ္အစုိးရတပ္ဖြဲ႔ဝင္အခ်ဳိ႕အေျခစုိက္ရာ အဆုိပါေက်း႐ြာရယကဥကၠဌေနအိမ္အား MNDA ေခၚ မြန္အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔က တၿပဳိင္တည္းဝင္ေရာက္စီးနင္းပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း ၄င္းတပ္ဖြဲ႔မွတပ္ရင္းမႉးျဖစ္သူ ဗုိလ္မႉးဂ်လြန္းေထာက ေကာင္းဝါသတင္းဌာနသုိ႔ အတည္ျပဳေျပာၾကားပါသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ဧၿပီလ (၃၀) ရက္ေန႔၊ ညပုိင္း(၈) နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ (၁၅) မိနစ္ခန္အၾကာ ယင္းသုိ႔အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္ခဲ့ျပီးေနာက္ အခင္းျဖစ္ပြားရာ အလယ္စခန္း႐ြာ႐ွိ ျပည္သူ႔စစ္စခန္းအေဆာက္အဦးႏွင့္ ေက်း႐ြာရယက ဥကၠဌေနအိမ္တုိ႔ မီးစြဲေလာင္ခဲ့သည္ဟု ဆုိပါသည္။

ထုိသုိ႔ဝင္ေရာက္ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ အရာ႐ွိတစ္ဦးအပါအဝင္ စစ္အစုိးရတပ္ဖြဲ႔ဝင္ (၃) ဦး၊ ျပည္သူ႔စစ္ (၂)ဦး၊ ရယကဥကၠဌသမီး (၂) ဦး ဒဏ္ရာရ႐ွိခဲ့သည္ဟု MNDA ကေကာင္းဝါသတင္းဌာနသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သုိ႔ရာတြင္ ယေန႔နံနက္ပုိင္း ဘီဘီစီျမန္မာပုိင္ထုတ္လႊင့္ခ်က္၌ ခမရ ၂၈၂ မွျမန္မာစစ္အရာ႐ွိတစ္ဦးႏွင့္ ရဲေဘာ္တစ္ဦးသာ ဒဏ္ရာရ႐ွိခဲ့သည္ဟု ဆုိပါသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ စီးနင္းပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ၄င္းတုိ႔ကုိဝင္ေရာက္ပစ္ခတ္ခဲ့သည့္ MNDA အဖြဲ႔အား လုိက္လံေခ်မႈန္းရန္အတြက္ အနီးအနားရြာတစ္ဝုိက္႐ွိေက်း႐ြာမ်ားကုိ တစ္႐ြာလ်ွင္ေပၚတာ(၁၀) ေယာက္ မျဖစ္မေနစီစဥ္ေပးရန္ ျမန္မာစစ္တပ္ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

အခင္းျဖစ္ပြားရာ အလယ္စခန္းေက်း႐ြာသည္ ေရး-ထားဝယ္ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းမေပၚတြင္တည္႐ွိၿပီး စစ္အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသျဖစ္သျဖင့္ MNDA တပ္ဖြဲ႔မ်ား ေျပာက္ၾကားလႈပ္႐ွားရာ ေဒသတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။
အဆုိပါ MNDA တပ္ဖြဲ႔ကုိ နယ္ျခားေစာင့္တပ္လက္မခံသည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွအရာ႐ွိအခ်ဳိ႕ လႈိ႕ဝွက္ခြဲထြက္ကာ ယမန္ႏွစ္က ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မြန္အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔ MNDA သည္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီနယ္ေျမအတြင္း ဝင္ေရာက္လႈပ္႐ွားခြင့္မ႐ွိသျဖင့္ စစ္အစုိးရထိမ္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ တနသၤာရီတုိင္းေျမာက္ပုိင္း႐ွိ ေရျဖဴၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း႐ွိ ေရးၿမဳိ႕နယ္ေတာင္ပုိင္း႐ွိ အခ်ဳိ႕ေဒသမ်ားတြင္ စစ္အစုိးရတပ္ဖြဲ႔မ်ား ေျပာက္က်ားစစ္ဆင္လ်ွက္႐ွိသည္။

မြန္အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔ MNDAသည္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP လက္ေအာက္႐ွိ မြန္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ MNLA တုိ႔ႏွင့္ လုံးဝမပတ္သက္ေၾကာင္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁) ရက္ေန႔ထုတ္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္တြင္ ေဖၚျပပါ႐ွိသည္။

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s