ရဲစခန္းတစ္ခုအတြင္း အေသခံဗံုးေဖာက္ခဲြျခင္း၊


အမည္မသိဆုိက္ကားသမားမွ အေသခံေဖာက္ခဲြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ဒုရဲအုပ္တစ္ဦးေသဆံုးၿပီး၊ ရဲ (၄)ဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s