အႀကီးစား comment တစ္ခု by photayokeking

ေပးပို႔သူ – သိုးထိန္း (တပ္မေတာ္ အရာရွိတစ္ဦး)

စာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ားခင္ဗ်ား

ပင္တိုင္ေဆာင္းပါးရွင္ တပ္မေတာ္အရာရွိ ဗိုလ္သိုးထိန္းရဲ႕ က်ားႀကီးေျခရာႀကီး ေဆာင္းပါးကို စည္းလုံးျခင္းရဲ႕ အင္အား ၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ တင္ျပေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေဆာင္းပါးရဲ႕ အပိုင္း (၂) မွာ Soldier ဆိုသူတစ္ဦးက ပင္တိုင္ေဆာင္းပါးရွင္အား ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ Comment ၀င္ေပးလာတဲ့အေပၚ ေဆာင္းပါးရွင္ ဗိုလ္သိုးထိန္းက ျပန္လည္ရွင္းျပထားတဲ့ ေဆာင္းပါးအား ဤ၀က္ဘ္ဆိုဒ္သို႔ ေပးပို႔လာပါတယ္။ Soldier ဆိုသူဟာ မ်က္ကန္း မ်ိဳးခ်စ္တစ္ဦး ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ စစ္ကၽြန္တစ္ဦး ဘ၀နဲ႔ တိုင္းတစ္ပါးကၽြန္ တစ္ဦးဘ၀တို႔ဟာ ကြာျခားလွျခင္း မရွိေၾကာင္း ဒီေဆာင္းပါးမွာ ဗိုလ္သိုးထိန္းက သုံးသပ္တင္ျပထားပါ တယ္။ အလ်ဥ္းသင့္လို႔ တင္ျပလိုရာမွာ ဗိုလ္သိုးထိန္းဟာ DSA ေက်ာင္းဆင္းျဖစ္ၿပီး ထူးခၽြန္လို႔ ႐ုရွားကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံျခားသင္တန္း လိုမ်ိဳး သင္တန္းကို တက္ေရာက္သင္ၾကားခဲ့သူ ျဖစ္သလို ဤ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မွာ ေရးသားတင္ျပေနေသာ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ား မွာလည္း ျပန္တမ္း၀င္အရာရွိ အမွန္အကန္မ်ားျဖစ္ကာ စစ္ဘက္နယ္ဘက္ အေတြ႔အႀကဳံ ရင့္က်က္သူမ်ား၊ ျပည္သူ႔ဘက္ကို ရပ္တည္မည့္ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္သားမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဗိုလ္သိုးထိန္းရဲ႕ ေဆာင္းပါးကို စာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ား ေလ့လာ သုံးသပ္ႏိုင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ ကိုဖိုးတ႐ုတ္က တင္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္။ “စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား” မွာ တင္ျပထားသည့္ ကၽြန္ေတာ္၏ “က်ားႀကီးေျခရာႀကီး” ေဆာင္းပါးတြင္ comment တစ္ခုကို ဖတ္လိုက္ရသည္၊၊ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေဝဖန္ထားေသာ comment တစ္ခု ျဖစ္သည္၊၊ ၄င္း comment ႏွင့္ ပတ္သက္၍ နာက်င္ျခင္း၊ ေဒါသျဖစ္ျခင္းမ်ား မခံစားရသလို ၄င္းကဲ့သို႔ ေဝဖန္သူကို က႐ုဏာပင္ သက္မိသည္က ကၽြန္ေတာ့္ ရင္ထဲမွ လာေသာ သစၥာတရား၊၊ အေၾကာင္းမွာ ၄င္းကဲ့သို႔ ေဝဖန္ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ စစ္တကၠသိုလ္မွ ဆင္းေသာ အရာရွိမ်ား၏ ေတြးေခၚေမွ်ာ္ျမင္ႏိုင္မႈ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ၄င္းပုဂၢိဳလ္ ခ်စ္အပ္ေသာ တပ္မေတာ္သည္ မည္သို႔ေသာ တပ္မေတာ္ျဖစ္သင့္ သည္ကို ၄င္းကိုယ္တုိင္ ေသခ်ာသဲကြဲစြာ မသိျခင္းပင္။ ၄င္းပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ၄င္းပုဂၸိဳလ္ကဲ့သို႔ ခံစားေနေသာ အျခား ပုဂၢိဳလ္မ်ား နားလည္ေစလိုျခင္း အလို႔ငွာ ယခုေဆာင္းပါးကို ေရးလိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္ေရးေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ဖတ္လ်င္ ကၽြန္ေတာ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္နွင့္ ဘာကို ျဖစ္ခ်င္ေနသနည္း ဆိုသည္ကို ျမင္သာမည္ပင္၊၊ ကၽြန္ေတာ္သည္ “မူ” ကို မႀကိဳက္ျခင္း ျဖစ္သည္၊၊ လူကို မႀကိဳက္ဟု တစ္ခြန္းတပါဒမွ် ေျပာဆိုျခင္း မရွိပါ၊၊ အားလံုးကို ေလးစားပါသည္၊၊ ကၽြန္ေတာ္ မႀကိဳက္ေသာမူကို ထိုလူက ေဖာ္ေဆာင္ေနလ်ွင္ေတာ့ ထို လူကိုလည္း မႀကိဳက္ဟု ေျပာရမည္ပင္၊၊

ကၽြန္ေတာ္သည္ အမိစစ္တကၠသိုလ္မွ ဆင္းေသာ ေက်ာင္းေတာ္သားစစ္စစ္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါသည္၊၊ အမိစစ္တကၠသိုလ္ သည္ အမွားအမွန္ကို ခြဲျခားနိုင္ေသာ ေယာက္်ား၊ ရဲရင့္ေသာ ေယာက္်ား၊ အမွားကို ဝန္ခံရဲေသာ ေယာက္်ား၊ တရားမ်ွတမႈကို ျမတ္ႏိုးေသာ ေယာက္်ား၊ တိုက္ရည္ခိုက္ရည္ ေကာင္းေသာ ေယာက္်ားမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးေနျခင္း ျဖစ္သည္၊၊ အမိ စစ္တကၠသိုလ္သည္ ေယာက္်ားတို႔ တတ္အပ္ေသာ အဌာရသ ပညာရပ္မ်ားကို သင္ႀကားေပးသည့္အျပင္ စဥ္းစားေတြးေခၚ ဉာဏ္ ရင့္သန္ေစေသာငွာ တကၠသိုလ္ပညာရပ္မ်ားကိုပါ သင္ႀကားေပးျခင္း ျဖစ္သည္၊၊ ၄င္းပညာရပ္မ်ားသည္ သင္တို႔၏ ဦးေႏွာက္၊ နား၊ မ်က္စိတို႔အား ပိတ္ေစလို၍ေလာ၊ ပြင့္ေစလို၍ေလာ၊၊ continue
http://www.photayokeking.org/Articlesmm/one-of-the-big-comment.html

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s