ရာဇာလီ-ဂမ္ဘာရီ cartoon by Dr.Lun Swe

Untitled-1

ရာဇာလီ-ဂမ္ဘာရီ-ဘန္ကီမြန္း-ဂ်င္မ္၀က္ဘ္၊ ‘ရက္စက္တယ္’ နဲ႔ ဒီမိုကေရစီပြဲႀကိဳက္ခင္မ်ား
ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြ
(ေခတ္ၿပိဳင္အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွ …)

LunSwe 20.august

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s