ကႏၱာရ၀တီတိုင္း(မ္)/ ၾသဂုတ္ ၁၇၊ ၂၀၀၉ 17.08.by thawthikho

ျမန္မာစစ္အစိုးရအား လက္နက္ကိုင္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္သာ ဆက္လက္ခုခံေတာ္လွန္ တိုက္ခိုက္ သြားရန္အတြက္ ယေန႔က်ေရာက္ သည့္ ကရင္နီျပည္ တပ္မေတာ္ေန႔တြင္ အင္အား (၁၀၀) ၀န္းက်င္ရိွသည့္ တပ္သားသစ္အပတ္စဥ္တခုကို ထပ္မံျဖည့္ဆည္းလိုက္ ပါသည္။
ယခုလက္ရွိ ျမန္မာစစ္အစိုးရကို အင္အား (၈၀၀) ခန္႔ျဖင့္ ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ေနရာမွ ယေန႔ ၾသဂုတ္လ (၁၇) ရက္တြင္ က်ေရာက္ သည့္ (၆၁) ေျမာက္ ကရင္နီျပည္တပ္မေတာ္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္တြင္ အင္အား (၈၀) ေက်ာ္ ရွိသည့္ သင္တန္းသားမ်ားက သစၥၥာေရ ေသာက္ခဲ့ၾကၿပီး ကရင္နီျပည္ တပ္မေတာ္သားအျဖစ္သို႔ အသိအမွတ္ျပဳေပးလိုက္သည္။
စစ္္အစိုးရ ေခတ္အဆက္ဆက္ကို ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္လာခဲ့သည့္ ကရင္နီျပည္တပ္မေတာ္တို႔သည္ ၎တို႔၏ အမွတ္စဥ္ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္မွာ (၇၀၀၀) ရွိသြားၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုလက္ရွိ တိိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကသည့္ အင္အားမွာ (၈၀၀) ခန္႔သာ က်န္ရွိသည့္အတြက္ ယခုလို အင္အား ထပ္မံ ျဖည့္စြက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။

ကႏၱာရ၀တီတိုင္း(မ္)/ ၾသဂုတ္ ၁၇၊ ၂၀၀၉
ျမန္မာစစ္အစိုးရအား လက္နက္ကိုင္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္သာ ဆက္လက္ခုခံေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္သြားရန္အတြက္ ယေန႔က်ေရာက္ သည့္ ကရင္နီျပည္ တပ္မေတာ္ေန႔တြင္ အင္အား (၁၀၀) ၀န္းက်င္ရိွသည့္ တပ္သားသစ္အပတ္စဥ္တခုကို ထပ္မံျဖည့္ဆည္းလိုက္ ပါသည္။
ယခုလက္ရွိ ျမန္မာစစ္အစိုးရကို အင္အား (၈၀၀) ခန္႔ျဖင့္ ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ေနရာမွ ယေန႔ ၾသဂုတ္လ (၁၇) ရက္တြင္ က်ေရာက္ သည့္ (၆၁) ေျမာက္ ကရင္နီျပည္တပ္မေတာ္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္တြင္ အင္အား (၈၀) ေက်ာ္ ရွိသည့္ သင္တန္းသားမ်ားက သစၥၥာေရ ေသာက္ခဲ့ၾကၿပီး ကရင္နီျပည္ တပ္မေတာ္သားအျဖစ္သို႔ အသိအမွတ္ျပဳေပးလိုက္သည္။
စစ္္အစိုးရ ေခတ္အဆက္ဆက္ကို ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္လာခဲ့သည့္ ကရင္နီျပည္တပ္မေတာ္တို႔သည္ ၎တို႔၏ အမွတ္စဥ္ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္မွာ (၇၀၀၀) ရွိသြားၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုလက္ရွိ တိိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကသည့္ အင္အားမွာ (၈၀၀) ခန္႔သာ က်န္ရွိသည့္အတြက္ ယခုလို အင္အား ထပ္မံ ျဖည့္စြက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။
စစ္အစိုးရ အာဏာရွင္စႏွစ္ကို ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ရာမွာ စစ္ေရးအရ လက္နက္ကိုင္ေသာ နည္းလမ္းတခုျဖင့္သာ ေတာ္လွန္ေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ကရင္နီအမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ (ေကအဲန္ပီပီ) ကလည္း ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရန္အတြက္ အၿမဲကမ္းလွမ္းခဲ့ပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ ျမန္မာစစ္ အစိုးရဘက္က တရား၀င္လက္ခံေတြ႕ဆုံျခင္းကို လက္မ ခံခဲ့ပါ၊
“လူမ်ိဳးစု ျဖစ္တဲ့ က်ေနာ္တို႔ ကရင္နီတဖြဲ႔ထဲ အေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္ရဲ့ ျပႆနာကို က်ေနာ္တို႔ တဖြဲ႔ထဲတည္းနဲ႔ လုပ္လို႔မရဘူး။ ျမန္မာ ျပည္က လူမ်ိဳးစုေတြ အားလံုးကေန ပါ၀င္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြ အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအရ၊ စစ္ေရးအရ ပူးေပါင္းၿပီးမွ လုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ တဖြဲ႔ထဲနဲ႔ ေျဖရွင္းလို႔ ရတဲ့ကိစၥ မဟုတ္ဘူး” ဟု ကရင္နီတပ္မေတာ္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဘီထူးက (၆၁) ျပည့္ ကရင္နီတပ္မေတာ္ေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားပါသည္။
ယေန႔ က်ေရာက္သည့္ ကရင္နီတပ္မေတာ္ေန႔ အခမ္းအနားကို ကရင္နီျပည္ တပ္မေတာ္ စခန္းတခုျဖစ္သည့္ ညာမိုတပ္စခန္းတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ တိုင္းရင္းသား မဟာမိတ္မ်ား၊ ကရင္နီလူငယ္ႏွင့္ ျပည္သူ (၆၀၀) ေက်ာ္တို႔႔ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဘီထူးမွ တပ္မေတာ္ေန႔ႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေဟာေျပာေပးခဲ့ပါသည္။
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ တဖြဲ႔ႏွင့္တဖြဲ႔ ပူးေပါင္းကူညီမႈသည္ စစ္အစိုးရကို ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္သည့္ ေနရာမွာ ပိုမိုထိေရာက္ၿပီး အက်ဳိးရွိသည့္ကိစၥတခု ျဖစ္သည္ဟု ကရင္နီျပည္တပ္မေတာ္ေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ေသာ မဟာမိတ္ ကခ်င္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မွ တပ္ၾကပ္ႀကီး တဦးက ေျပာသည္။
ကရင္နီျပည္တပ္မေတာ္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁၇) ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းလိုက္ၿပီး ဖဆပလအစိုးရ လက္ထက္မွ စ၍ မဆလ၊ န၀တ၊ နအဖစစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္ကို ယေန႔တိုင္ လက္နက္ကိုင္သည့္ နည္းလမ္းႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေရး နည္းလမ္းျဖင့္လည္း ခုခံေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ေနသည္မွာ (၆၁) ျပည့္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။

http://thawthikho.blogspot.com/

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s