ျမိတ္ျမဳိ ့မွ လူငယ္မ်ားရဲ ့ ဂုဏ္ယူဖြယ္ ဆုေတာင္းမွဳေလး။ by Niknayman

IMG_1656
http://www.niknayman-niknayman.co.cc/

ဇူလိုင္လ (၃၁) ရက္ေန ့က ျမိတ္ျမဳိ ့က ေပၚေတာ္မူေစတီေတာ္၊ ေလးကြ်န္းဆီမီးသိမ္ေတာ္ႀကီးေစတီေတာ္နဲ ့ ေအာင္ခ်မ္းသာဘုရားေစတီေတာ္တို ့မွာ continue

SALUTE!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s