VIRUS ALARM!! News by Karen United 1.August

တိဗက္ဘုနးေ္တာ္ႀကီး ဒလုိငး္လားမားရဲ႕ အေၾကာငး္ၾကားခ်က္နဲ႔ Email စာတစေ္စာင္တစေ္စာင္ ၀င္လာရင္ Email မွာ ပါလာတဲ့ Attached File ကုိ လုံး၀(လုံး၀) မဖြင့္မိဖုိ႔ Sophos အမည္ရွိ ကြန္ျပဴတာလုံျခဳံေရး နညး္ ပညာကုမၸဏီတစ္ခုက သတိေပးထားပါတယ္။ အဲဒီ Email မွာ ျမန္မာစစ္အစိုးရရဲ႕ အၾကမး္ဖက္ ဖမး္ဆီးႏွိပ္ ကြပ္မႈေတြကုိ ခံေနရတဲ့ ရဟနး္သံဃာေတာ္မ်ားနဲ႔ ျပည္သူလူထုကုိ ေထာက္ပံ့ကူညီဖုိ႔ ဘုနးေ္တာ္ႀကီး ဒလုိငး္ လားမားက ေမတၱာရပ္ခံထားၿပီး ဒလုိငး္လားမားရဲ႕ မူရငး္စာကုိ Attached File မွာ ဖြင့္ၾကည့္ဖုိ႔ ၫႊန္ၾကား ထားပါတယ္။
အဲဒီဖုိင္ကုိ ဖြင့္လုိက္ရင္ ထ႐ုိဂ်န္အမ်ိဳးအစား ဗုိငး္ရပ္စ္တစ္မ်ိဳးဟာ ကုိယ့္ရဲ႕ ကြန္ျပဴတာအတြငး္ ၀ငေ္ရာက္လာ ၿပီး ကုိယ့္ရဲ႕ continue
http://www.karenunited.co.cc/2009/08/virus-alarm.html

Fake eggs imported to Myanmar

News – Independent Mon News Agency
FRIDAY, 31 JULY 2009 14:02

Fake eggs made of chemicals and unknown substances have been imported to Myanmar and are on sale at the local markets in some border areas, the state run media “New Light of Myanmar” reported today. The fake eggs may harm the health of the consumers, warned the authorities.

The shopkeepers in the townships of Mu-Se, Myawaddy and Kawthaung are not aware of the problem and many of their customers buy and eat fake eggs.

“I carry the goods with truck from Thai to Myawaddy every day. I haven’t heard anything about fake eggs imported to the country”, a trader from Myawaddy said.

However, the residents living in the areas of Three Pagoda Pass and Mudon townships do know about the problem, but they still buy and eat eggs. It seems they don’t care too much whether they consummate real or fake eggs.

The fake eggs look exactly like the real ones. It’s very difficult to make a difference, according to people familiar with the problem. The white of the eggs is made of acid benzoic, jelly, unknown chemical powder, and chemical powder used in bakery.

An unknown yellow powder is mixed with a kind of liquid in order to obtain the yolk. The liquid is called Magic Water and contains calcium chloride. Continue reading “Fake eggs imported to Myanmar”

Two defectors were extensively interviewed separately over the past two years in Thailand by the Australian National University strategic expert Desmond Ball and a Thai-based Irish-Australian journalist, Phil Thornton, who has followed Burma for years.

BURMA’s isolated military junta is building a secret nuclear reactor and plutonium extraction facilities with North Korean help, with the aim of acquiring its first nuclear bomb in five years, according to evidence from key defectors revealed in an exclusive Herald report today.

The secret complex, much of it in caves tunnelled into a mountain at Naung Laing in northern Burma, runs parallel to a civilian reactor being built at another site by Russia that both the Russians and Burmese say will be put under international safeguards.

Two defectors were extensively interviewed separately over the past two years in Thailand by the Australian National University strategic expert Desmond Ball and a Thai-based Irish-Australian journalist, Phil Thornton, who has followed Burma for years.

One was an officer with a secret nuclear battalion in the Burmese army who was sent to Moscow for two years’ training; the other was a former executive of the leading regime business partner, Htoo Trading, who handled nuclear contracts with Russia and North Korea.

Their detailed testimony brings into sharp focus the hints emerging recently from other defector accounts and sightings of North Korean delegations that the Burmese junta, under growing pressure to democratise, is seeking a deterrent to any foreign ‘‘regime change’’. Continue reading “Two defectors were extensively interviewed separately over the past two years in Thailand by the Australian National University strategic expert Desmond Ball and a Thai-based Irish-Australian journalist, Phil Thornton, who has followed Burma for years.”

Revealed: Burma’s nuclear bombshell

BURMA’s isolated military junta is building a secret nuclear reactor and plutonium extraction facilities with North Korean help, with the aim of acquiring its first nuclear bomb in five years, according to evidence from key defectors revealed in an exclusive Herald report today.

The secret complex, much of it in caves tunnelled into a mountain at Naung Laing in northern Burma, runs parallel to a civilian reactor being built at another site by Russia that both the Russians and Burmese say will be put under international safeguards. Continue reading “Revealed: Burma’s nuclear bombshell”

BURMA: Suu Kyi’s Trial Gives Rare Glimpse into Burma’s Judicial System By Marwaan Macan-Markar

BANGKOK, Aug 1 (IPS) – A political trial in Burma that could prolong its pro-democracy icon’s isolation by five more years has opened a rare window for the international community to judge the quality of justice in the military-ruled country.

Many foreign envoys based in Rangoon, the former capital, have eagerly grabbed this chance. They have shown up in numbers when given access to the largely secret trial of Nobel Peace laureate Aung San Suu Kyi, being held in a decrepit courtroom inside the notorious Insein Prison in northern Rangoon.

Last Friday marked the latest in this diplomatic show of force, when foreign envoys packed the rear of the court to mirror the unprecedented international attention this bizarre trial has drawn since it began in early May.

“There were about 20 to 25 diplomats in the court. They were Europe, the U.S., China, South Korea and other Asian countries,” a European diplomat who attended the trial on Jul. 31 said in a telephone interview from Rangoon. “They were mostly of the ambassadorial rank.”

It was a number as large as that present on the third day of the trial in late May. At the time, some 30 diplomats were given the nod by the junta, otherwise known to be secretive and paranoid, to get a rare glimpse of Suu Kyi’s battle with Burma’s justice system.

And this time, too, the 64-year-old Suu Kyi used the occasion to openly engage with the diplomatic corps, a practice that has been denied to her during the 14 years she has been kept under house arrest in her lakeside home in Rangoon.

“She appeared relaxed, confident and dignified when she thanked the diplomats for coming and showing interest in the trial,” the diplomat revealed. “There was also a surreal moment when she was laughing and joking with her legal team as they waited for the judges to enter.” Continue reading “BURMA: Suu Kyi’s Trial Gives Rare Glimpse into Burma’s Judicial System By Marwaan Macan-Markar”

So far, units involved in the latest “4 cuts” drive (cutting food, funds, intelligence and recruits to the armed resistance by local populace) include at least the following infantry battalions (IBs) and light infantry

Army on Four cuts campaign again
SATURDAY, 01 AUGUST 2009 12:46 S.H.A.N.
Following a series of attacks staged by the anti-Naypyitaw Shan State Army (SSA) ‘South’ that had inflicted heavy casualties on junta patrols roving the countryside, the Burma Army is launching a major retaliation campaign against the populace, according to reports coming to Thailand.

Several villages have been burned down, their occupants forcibly relocated and some beaten and detained by units under the command of Mongnawng – based Military Operations Command #2 since 27 July. So far, units involved in the latest “4 cuts” drive (cutting food, funds, intelligence and recruits to the armed resistance by local populace) include at least the following infantry battalions (IBs) and light infantry battalions (LIBs): housesfire

• IB 9 Loilem
• IB 12 Loilem
• IB 64 Laikha
• IB 248 Mongnai
• LIB 515 Laikha

Villages affected include:
• Hokhai Lahu Mongkeung township
• Tard Mawk Shan Laikha township
• Holom Shan Laikha township
• Kunhoong Shan Laikha township
• Wan Yerng Shan Laikha township
• Nawngtao Lahu Kehsi township
• Mongleum Lahu Kehsi township
• Zizaw Shan Kehsi township
• Pakang Shan Kehsi township

The Lahu villages were relocated from northern Shan State to the south following a 3-year massive 4 cuts campaign (1996-98) that destroyed 1,500 villages and displaced more than 300,000 people.

“The officer that came to our village was polite and did not look happy,” a woman that fled with her family to Laikha was quoted as saying. “He told us that he had been ordered to burn the village. ‘As a soldier, I cannot disobey. If you have anything you want to take with you, please collect them and leave.’”

For most other villages, they had not time to take much. “The soldiers came in, drove us out of our houses and started burning after spraying them with liquid fuel that smelled like kerosene.”

At least 200 houses were razed to the ground in Tardmawk, Holom and Kunhoong alone.

Long Ti, Tard Mawk tract headman was reportedly beaten while under interrogation and taken to Laikha.

“This is what we call am pay maw, paw kark (You can’t do anything to the pot, so you smash the cooking spoon) behavior,” a survivor said. “Why do they treat us like this if they want our support?”

The SSA South had launched attacks against isolated outposts and patrols beginning 21 May, the 51st anniversary of the Shan resistance. During the last engagement on 15 July, the Burma Army’s LIB 515 suffered 11 killed, 1 captured and 5 assorted weapons loss.

Shanland.org

KNU တပ္မဟာ ၆ ကို ပူးေပါင္းတပ္ ထိုးစစ္ဆင္မည္

မဇၩိမသတင္းဌာန
ေသာၾကာေန႔၊ ဂ်ဴလုိင္လ 31 ရက္ 2009 ခုႏွစ္ 22 နာရီ 48 မိနစ္

မဇၩိမ (ခ်င္းမိုင္)။ ။ နအဖစစ္တပ္ႏွင့္ DKBA ပူးေပါင္းတပ္မ်ားသည္ KNU တပ္မဟာ ၆ ကို ထိုးစစ္ဆင္ရန္အတြက္ နယ္ေျမအတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ ၾကာအင္းဆိပ္ၾကီး၊ က်ဳံဒိုး၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား အပါအဝင္ တပ္မဟာ ၆ အေျခစိုက္ လႈပ္ရွားနယ္ေျမအတြင္း နအဖ တပ္မ ၂၂ ႏွင့္ ၇၇ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း ၃ ရင္း၊ ဗိုလ္ႏႈတ္ခမ္းေမႊး ဦးေဆာင္ေသာ DKBA တပ္သား ၁၂၀ တို႔ႏွင္အတူ ဝင္ေရာက္လာကာ ထုိးစစ္အတြက္ ျပင္ဆင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

“သူတို႔ လႈပ္ရွားမယ္ဆိုရင္ တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ သူတို႔က မိုးတြင္းထိုးစစ္ေတြ လုပ္ခဲ့ဖူးတဲ့ အေတြ႔အၾကံဳေတြ ရွိခဲ့ဖူးေတာ့ တကယ္လို႔ အဲလိုမ်ဳိး ထူးထူးျခားျခား လႈပ္ရွားလာတယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ အၾကီးအက်ယ္ မဟုတ္ေတာင္မွ တခ်ဳိ႕ သူတို႔ Target ထားတဲ့ ေနရာေတြတခ်ဳိ႕ကိုေတာ့ ေမႊႏိုင္တဲ့ သေဘာေတာ့ ရွိပါတယ္” ဟု KNU အတြင္းေရးမႉး (၁) ဗိုလ္မႉးေစာလွေငြက မဇၥ်ိမကုိ ေျပာသည္။

မိုးတြင္းကာလ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိုးတြင္းႏွင့္ Continue reading “KNU တပ္မဟာ ၆ ကို ပူးေပါင္းတပ္ ထိုးစစ္ဆင္မည္”