ထိုငး္-ျမန္မာနယ္စပ္ Pho Phra by JACBA

ေပးပို႔ – (JACBA)၊ ဓာတ္ပံု – ကိုလတ္

ထိုငး္-ျမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ရွိ ဖုတ္ဖရားၿမိဳ႕နယ္ (Phop Phra Distric) တြင္ ထိုငး္ႏွင့္ မံုလူ မ်ဳိးအလုပ္ရွင္တို႔ထံမွာ ေနထိုင္လုပ္ကိုငေ္နၾကေသာ ျမန္မာအလုပ္သမား (၀ါ) စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္သား (၇၀၀၀၀) ခန္႔ရွိသည္။ ယငး္တို႔သည္ တေန႔လုပ္အားခအေနျဖင့္ ထိုငး္ဘတေ္ငြ (၅၀) မွ (၁၀၀) အထိရရွိၾကၿပီး အလုပ္ခ်ိန္ (၈) နာရီထက္ ပိုမိုစြာလုပ္ကိုငေ္ပးၾကရပါသည္။ ထို႔အျပင္ ထိုငး္အလုပ္သမားဥပေဒ သတ္မွတ္ခ်က္အရ (၁၅) ႏွစ္ႏွငေ့္အာက္ အသက္အရြယ္ရွိေသာ ကေလးအလုပ္သမား အမ်ားဆံုးရွိရာ ေဒသလညး္ျဖစ္သည္။ လူႀကီးအ လုပ္သမားမ်ားႏွင့္
DSCF7245
http://picasaweb.google.com/lunswe70/PhopPhra#

http://drlunswe.blogspot.com/2009/06/phop-phra.html

While Iran’s leaders nervously monitor street protests, Burma’s military rulers are trying to ride out their own crisis. A worldwide protest continues to build over the jailing of Nobel Peace Prize winner Aung San Suu Kyi.

A Burma birthday – in prison

She’s a political leader whose party won elections in 1990 that were ignored by the ruling generals. Since then, she’s spent 14 years in jail, including Friday, when she marked her 64th birthday in a Rangoon prison.

Her followers brought rice and chocolate cake to her jailers and released birds to symbolize a wish for her freedom. There were more hard-edged protests elsewhere: The European Union issued sanctions to ban visas and freeze assets of officials linked to Burma’s abusive government. In Washington, the Senate’s Women’s Caucus, which includes both California senators, denounced Suu Kyi’s mistreatment and demanded her release along with other political prisoners.

Timing is everything. The military rulers want to keep Suu Kyi locked up before next year’s promised elections. But this vote won’t have any meaning unless she’s freed and can take part.

http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2009/06/20/EDOJ18ABJN.DTL

We heard that the lance Corporal does not want to serve in the army. He felt that if he committed a crime we would be imprisoned, and then he will be set free from military service and become a civilian. He therefore, shot the person dead,”

19 June 2009: A Burmese Army Lance Corporal shot dead Aung Kyaw Win (25) of the Arakan clan in Paletwa town on June 3.

A local said that the lance Corporal of the Sittwe based IB 262 shot Aung Kyaw Win (25) of the arakan clan near the Paletwa civil hospital at 10 a.m. on June 3 with his gun.

“We didn’t hear of any dispute between them. We heard that the lance Corporal does not want to serve in the army. He felt that if he committed a crime we would be imprisoned, and then he will be set free from military service and become a civilian. He therefore, shot the person dead,” a local said.

Aung Kyaw Win’s family has already reported the killing to the Paletwa Police Station, but there has been no response.

However, the lance corporal has been arrested and kept under house arrest in the Paletwa based IB 289 camp.

Aung Kyaw Win was looking after his family by operating a small boat plying from Paletwa town to Mizoram state border.

There are lots of human rights violations such as this in Southern Chin state but because of lack of communication detailed reports cannot be published in time. Khonumthung News

Interviews with members of three ethnic armed groups which have continued to fight the Burmese government State Peace and Development Council (SPDC) forces, about their opinions on what the SPDC will do if ceasefire groups refuse to transition to the controversial Border Guard Force (BGF).

Insurgent opinions on possible rejection of border guard force
Sat 20 Jun 2009, Kon Hadae, IMNA
IMNA has conducted interviews with members of three ethnic armed groups which have continued to fight the Burmese government State Peace and Development Council (SPDC) forces, about their opinions on what the SPDC will do if ceasefire groups refuse to transition to the controversial Border Guard Force (BGF).

“In my opinion, the SPDC is going to find another way to organize the ceasefire groups [as border guard forces] which do not accept the SPDC’s demand, or it will renew fighting to make these groups accept their [SPDC] demand, “ Shan State Army South (SSAS) spokes person Saing Main told IMNA. “Because according to the SPDC’s 2008 constitution, there must be only one army in the country. So the SPDC must put pressure on those groups who do not accept until they follow the SPDC demands.” Forming in 1996, the SSAS has never formed a ceasefire agreement with the SPDC.

He added, “As the SPDC is aiming to place all ceasefire forces under their army, the SPDC must pressure these groups until it is able control them within their [SPDC’s] army.”

In May 2008 the SPDC pushed through a referendum on the constitution, in preparation for the 2010 election. The vote for the referendum occurred days after Cyclone Nargis struck Burma, which killed over 120,000 and displaced over 2,000,000. Despite the disaster, the Burmese government went through with the vote on the constitutional referendum. According to the government there was a 98% voter turnout, and 92% of the population voted yes to the referendum. Continue reading “Interviews with members of three ethnic armed groups which have continued to fight the Burmese government State Peace and Development Council (SPDC) forces, about their opinions on what the SPDC will do if ceasefire groups refuse to transition to the controversial Border Guard Force (BGF).”

In Myanmar, Two Hidden Worlds

This grandiose new city has four-lane highways that are largely empty, a gems museum with sapphires and a zoo with air-conditioned Arctic habitats for penguins. Government officials reside in high-security compounds that can’t be visited by foreigners.

A five-hour drive to the south, residents in Yangon get by with hours at a time of no electricity. Their once-grand city is filled with collapsing Victorian mansions and abandoned colonial administrative buildings. Roads are often impassable during monsoon rains, and most cars date to the 1980s or early 1990s. Some taxis are so worn out that they have holes in the floorboards that allow passengers to see the road rushing by underneath.
The divide between Myanmar’s shining new capital, home to much of its military elite, and its commercial capital underscores the failure of a decade of U.S. and European sanctions, efforts to break the country’s military regime by cutting it off from doing business with much of the Western world. Instead, the country’s leaders and top businessmen have survived and even thrived by replacing Western buyers with Asian ones. Trade with China has more than doubled over the past five years, and sales of natural gas and other resources to Thailand, India and other Asian powers are also growing quickly. In the process, the regime has only tightened its grip. Continue reading “In Myanmar, Two Hidden Worlds”