ေကအန္ယူႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းသည့္ ခြဲထြက္အဖြဲ႔မ်ားမွ အဖြဲ႔၀င္မ်ားကုိ ေကအန္ယူက ေသြးေအးေအးျဖင့္ သတ္ျဖတ္လ်က္ရိွသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲေျပာဆုိခ်က္အား ျပန္လည္ရွင

nt-71

ယမန္ေန႔ ညက ထုတ္လႊင့္သည့္ ျမ၀တီ႐ုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္တြင္ ေကအန္ယူ/ ေကအန္အယ္လ္ေအ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီဥကၠ႒ ေစာေဌးေမာင္က ေကအန္ယူအေပၚ စြပ္စြဲေျပာဆိုခ်က္မ်ား အေျခအျမစ္မရိွေၾကာင္း ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာသူမ်ားက ရွင္းလင္းပြဲတရပ္ျပဳလုပ္သည္။

ေကအန္ယူႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းသည့္ ခြဲထြက္အဖြဲ႔မ်ားမွ အဖြဲ႔၀င္မ်ားကုိ ေကအန္ယူက ေသြးေအးေအးျဖင့္ သတ္ျဖတ္လ်က္ရိွသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲေျပာဆုိခ်က္အား ျပန္လည္ရွင္းလင္းျခင္းျဖစ္သည္။

http://www.khitpyaingnews.org/news/April_09/24-4-09e.php

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s