ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႕အခြင့္အေရးေန႕ ခ်ီတက္ဆႏၵျပပြဲ NLDajb Blog

စက္မွဳတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားကိုဖုန္းေမာ္က်ဆံုးျခင္း (၂၁)ႏွစ္ျပည့္။ (၂၀)ႀကိမ္ေျမာက္
ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႕အခြင့္အေရးေန႕ ခ်ီတက္ဆႏၵျပပြဲ

လြန္ခဲေ့ သာ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္အခ်ိန္က မတ္လ (၁၃)ရက္ေန႔ဟာဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မဆလတပါတီအာဏာ
ရွင္အစိုးရရဲ႕ ရက္စက္ continue http://nldlajb.blogspot.com/

nld_flag

Khitpyaing news 09.8.march

nt-10

လွ်ပ္စစ္မီး လံုးဝ မရသေလာက္ ျဖစ္ေနသည္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး မတ္လ (၆) ရက္ေန႔ညက ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မွာ ဆူပူဆႏၵျပပဲြမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ဆႏၵျပခဲ့သူ ေက်ာင္းသားတဦးႏွင့္ ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာျပသည္။
continue http://www.khitpyaing.org/news/march_09/8-3-09a.php

The Burma Army is forcing villagers in southern Mon State to form Pyithu-Sit or People’s Militia, a local armed group controlled by the military.

Villagers forced into forming People’s Militia

A recruitment order from the Sakakha 19 (Military Operation Command 19), was given to the village headmen of Sinku (Changu in Mon), southern Ye Township. On this order, the local Mon villagers have to raise money for the militia operations including their salary, food allowance, and armed equipment and uniforms. The Sinku villagers have to buy 12 arms (6 Automatic Rifles AR 15/M-16 and 6 AK 47) and 45 mm pistols from the Burma Army.

“We are ordered to form 10 militias and every household has to share the cost. The village headman started collecting money from 5,000 to 100,000 Kyats per household,” said a villager who spoke under condition of anonymity.

Sinku village is comprised of over three hundred households and is located between Hangam and Khawza sub-town where Burma Army’s Battalion No. 31 is based.

Mon villagers are reluctant to join the Pyithu-Sit because they do not want to be sandwiched between the BA and armed opposition groups.

Pyithu-Sit or People’s Militia is notorious among the rural population for extortion and abuse of power. Its main role is to act as buffer for the BA and is used to guide the BA column in its military operations against armed groups. Most militiamen are retired soldiers from the BA or local poor men who are unemployed and unable to feed their families. http://www.kaowao.org/march-8-2009news.php

According to a Thai police source at the Three Pagodas Pass border town, from 50 to 100 migrant workers are crossing over from this border check point every day. Many return trips are arranged by service agents who issue permit letters from their employers and immigration authorities.

Migrant workers heading back home to Burma

Migrant workers pay varying fees depending on their destination, those who come from southern Thailand or Malaysia border pay about 4500 Baht, those from Surat pay 3500 Baht and those who come from Maharchai or Bangkok pay 3000 Baht.

“Many employers do not want to hire us. The rubber price has gone down 40 Baht per pound from 90 Baht and the wages are much lower. Many migrant workers living with their families on rubber plantation are often robbed and killed by local Thai Muslim gangs,” says Nai Gone of Pong Join village, Zobbu Township who came from southern Thailand.

“We suffer from discrimination by the local people and even the Thai media reports negatively about us. In this global downturn, the government program is only for local Thais and we are being thrown out,” Chan Ong, a migrant community leader from Bangkok said.

“The border area is busy with many people crossing back and forth. While many migrants are heading back home, others are entering Thailand because the situation is not good in Burma. There are no employment opportunities and human right violation continues,” said a villager from Halockanee Mon refugee camp. continue
http://www.kaowao.org/index.php

MEDIA-THAILAND: Police Target Websites Unflattering to Royalty

By Marwaan Macan-Markar

BANGKOK, Mar 8 (IPS) – As if the country’s draconian lese-majeste laws are not harsh enough, Thailand’s thought police have another weapon, the computer crimes law, to curtail the space for free expression.

Friday saw a new low in this South-east Asian country when the police raided the Bangkok office of ‘Prachatai’, a popular alternative news website, to arrest its editor, Chiranuch Premchaiporn.

She was charged with violating article 15 of this law, which came into force in 2007, when the country was under the grip of a junta that had come to power after the September 2006 army coup.

Under that article, website moderators like Chiranuch face the threat of arrest if their websites have messages posted on them that are deemed to ‘’undermine national security’’ and are not removed immediately. Comments that tarnish the image of the country’s monarchy, an act of lese-majeste, are considered in similar light.

What triggered the arrest was a comment posted on the ‘Prachatai’ message board on Oct. 15 last year. The police accused the website of leaving that comment on its web board for 20 days. It was viewed as having a reference to the royal family.

‘’It was a long post (in Thai) with metaphors. The message was unclear if it was violating the lese-majeste law or not,’’ the 42-year-old Chiranuch, who was released on bail, told IPS.

‘’I was shocked when I learnt about the arrest warrant. I didn’t expect this,’’ revealed the editor of the website that was launched in 2004 to provide news and commentary that the mainstream print and broadcast media avoid.

‘’Her arrest has created tension in the Internet community in Thailand,’’ says Supinya Klangnarong, a media rights campaigner who heads the Thai Netizens Network, a group lobbying for the rights of Internet users. ‘’If Thai society cannot accept the free nature of Internet, we have a big problem.’’

‘’It is too much to raid the office and to force her to go to the police,’’ Supinya added during an IPS interview. ‘’We don’t want to see people put into jail for using the Internet.’’
continue http://ipsnews.net/news.asp?idnews=46023

Burmese military authorities in Rangoon rearrested a former political prisoner in the early hours of Saturday, family members said.

Family members said Rangoon Special Bureau Police on Saturday came at about 1 a.m. (local time) to the house of Sein Hlaing‘s (44) in Sanchuang township and said they needed to interrogate him and took him away.

“Everybody was asleep at that time but we woke up because of the noise. There were six SB officers including the township chairman. They said they needed to interrogate him and took him away,” the family member said.

“They [SB] questioned him as to where he got his antiques and he told them he got it from Pansodan Street,” the family member said.

Sein Hlaing was earlier arrested and sentenced to 14 years on charges under article 5 (J) and was released in 2002.

After he was released from prison, he got involved in the National League for Democracy’s humanitarian assistance programmes and helped former political prisoners, a colleague said.
http://www.mizzima.com/